Politica de Confidențialitate a site-ului HalatDeBaie.ro

Prestarea serviciilor HalatDeBaie.ro necesită colectarea și procesarea datelor cu un caracter personal (confidențiale). Protejarea acestor date, asigurarea unei funcționalități înalte a navigării precum și continua încredere a utilizatorilor reprezintă o prioritate pentru noi.

Toate modurile prin care site-ul HalatDeBaie.ro va interacționa cu datele dumneavoastră se vor desfășura în armonie cu această politică de confidențialitate. Aceasta vine ca o completare a Termenilor și Condițiilor de utilizare.

 


În conformitate cu dispozițiile Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și a Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea acestor date cu caracter personal și protecția vieții private, HalatDeBaie.ro are obligația să administreze în condiții de siguranță și exclusiv în scopurile prezentate mai jos, datele personale care îi sunt furnizate.

Conform dispozițiilor Legii nr 677/2001, persoanele înregistrate, în calitate de persoane vizate, au următoarele drepturi: dreptul de acces la date cu un caracter personal, drept la intervenție asupra datelor, drept de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de a se adresa justiției, drept la informare.

Orice informație furnizată de dumneavoastră va fi considerată și va reprezenta consimțământul dumneavoastră expres ca datele dumneavoastră personale să fie folosite de HalatDeBaie.ro în conformitate cu scopurile menționate mai jos.

Datele dumneavoastră personale pot fi actualizate sau șterse din baza de date, prin cerere scrisă datată și semnată la adresa companiei Amargo Web Shop (scanată și trimisă la contact@halatdebaie.ro).

 

Scopul colectării datelor este de a livra produsele comandate în cadrul magazinului online și de a comunica informațiile utile cu privire la produsele comercializate, după caz, informații despre site, despre soluționarea cererilor, întrebări sau reclamații/sesizări făcute de către dumneavoastră.

Administratorul HalatDeBaie.ro nu va dezvălui unei terțe părți niciuna dintre datele dumneavoastră (informații personale sau alte informații) fără acordul dumneavoastră. De asemenea, nu va comercializa, schimba, divulga datele dumneavoastră altor persoane (fizice sau juridice).

Datele colectate despre activitatea dumneavoastră online (browser-ul pe care îl utilizați pentru a naviga pe site, locația etc.) adică datele de tip cookie, au drept scop unic îmbunătățirea experienței dumneavoastră pe site și sunt supuse aceluiași regim de confidențialitate. Mai multe despre politica de colectare a datelor de tip cookie aici.

 

Pentru a vă proteja informațiile personale, luăm măsuri de precauție rezonabile și respectăm cele mai bune practici din domeniu pentru a ne asigura că nu sunt pierdute în mod necorespunzător, utilizate necorespunzător, accesate, dezvăluite, modificate sau distruse.

Dacă ne furnizați informațiile despre cardul dvs. de credit, informațiile sunt criptate utilizând tehnologia socket layer sigure (SSL) și stocate cu o criptare AES-256. Deși nici o metodă de transmitere prin Internet sau stocare electronică nu este 100% sigură, noi respectăm toate cerințele PCI-DSS și implementăm standarde industriale suplimentare acceptate.

 

HalatDeBaie.ro își rezervă dreptul de a aduce modificări acestei politici de confidențialitate fără preaviz, dacă acest lucru este impus de rigorile legii. Orice modificare a prezentei politici va fi publicată pe acestă pagină.